Cuaderno de maestra_web.jpg

DIFONDRE EDUCACIÓ
Autora: Pili Biarge
Difondre és posar a l'abast del públic una informació. Des de Quadern de Mestra pretenem difondre educació, què és educació i què no és educació. L'objecte de l'educació és el nen, o la nena. Volem parlar de les necessitats i cures de la infància, de com viuen els nens i nenes en la nostra cultura i en el nostre temps i què podem fer per a millorar la qualitat de vida dels nens i nenes i les seves oportunitats d'educació.

Cal difondre quins aspectes influeixen en el procés d'ensenyament i aprenentatge, de la importància de la comunicació, els mitjans de comunicació i del mètode científic. Tenim un interès especial per la literatura infantil com transmisora de valors i cultura. Finalment, creiem interessant disposar d'una informació de l'actualitat aplicada a l'àmbit educatiu.